Wymagania Nowej Wersji Normy ISO 9001:2015

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w wymaganiach normy ISO 9001 wersja 2015.

Program:

  • Przyczyny, założenia i konsekwencje nowelizacji ISO 9001
  • Najważniejsze zmiany
  • Struktura „High Level Structure”
  • Myślenie oparte na ryzyku
  • Zasady przejścia dla norm w certyfikacji
  • Przegląd wymagań ISO 9001
    • Kontekst organizacji
    • Przywództwo
    • Planowanie
    • Wsparcie
    • Działania operacyjne
    • Ocena wyników
    • Doskonalenie

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści i niższy szczebel zarządzania.