Szkolenia

Szkolenia aktualizacyjne

Wymagania Nowej Wersji Normy ISO 9001:2015

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w wymaganiach normy ISO 9001 wersja 2015. Program: Przyczyny, założenia i konsekwencje nowelizacji ISO...
więcej

Wymagania Nowej Wersji Normy ISO 14001:2015

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w wymaganiach normy ISO 14001 wersja 2015. Program: Nowelizacja standardu ISO 14001 Myślenie oparte na...
więcej

Wymagania Nowej Wersji Standardu IATF 16949:2016

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w wymaganiach standardu IATF 16949 wersja 2016. Program: Przyczyny nowelizacji ISO 9001 i IATF...
więcej

ISO 9001

System jakości wg ISO 9001

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami normy ISO 9001 oraz zasadami podejścia procesowego i zarządzania...
więcej

System jakości wg ISO 9001 (dla Najwyższego Kierownictwa)

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rolą i obowiązkami kierownictwa w zarządzaniu systemem jakości zgodnym z wymaganiami ISO 9001 zbudowanym...
więcej

Auditor systemu jakości (ISO 9001)

Cel: Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do planowania i prowadzenia auditów systemów jakości zgodnych z wymaganiami normy ISO...
więcej

Podejście procesowe do systemu jakości

Cel: Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami identyfikacji procesów i zarządzania procesami w systemie jakości zgodnym z wymaganiami normy...
więcej

ISO 14001

System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania systemów zarządzania środowiskowego wg ISO...
więcej

Auditor systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001)

Cel: Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do planowania i przeprowadzania auditu Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwie. Program: System...
więcej

ISO 45001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO...
więcej

Systemy zintegrowane

Zintegrowany system zarządzania

Cel: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do projektowania, dokumentowania i wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego...
więcej

Auditor zintegrowanych systemów zarządzania

Cel: Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditów zintegrowanych...
więcej

Motoryzacja

System Jakości wg IATF 16949

Cel: Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań IATF 16949 i zakresu prac wdrożeniowych koniecznych do spełnienia wymagań IATF 16949. Program: Geneza, źródła, cel...
więcej

System Jakości wg IATF 16949 (dla Najwyższego Kierownictwa)

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rolą i obowiązkami kierownictwa w zarządzaniu systemem jakości zgodnym z wymaganiami IATF 16949 stosowanymi...
więcej

Auditor IATF 16949

Cel: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do planowania i przeprowadzania auditów systemów jakości zgodnych z wymaganiami IATF 16949, stosowanych...
więcej

Auditor Procesu Produkcyjnego (wg VDA 6.3 i PCPA) (i auditor wyrobu wg VDA 6.5)

Cel: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do planowania i przeprowadzania auditów procesu produkcyjnego na bazie wytycznych VDA 6.3:2010 i PCPA (GM,...
więcej

Planowanie jakości i plan kontroli wg podręcznika APQP, VDA 4 (i wg wymagań klientów) z elementami Zarządzania Projektami

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami planowania jakości i tworzenia planów jakości. Program: Główne założenia planowania...
więcej

Zatwierdzanie części wg PPAP i PPF (VDA2)

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami zatwierdzania części i materiałów przez klienta na bazie podręczników PPAP...
więcej

Pełnomocnik Systemu Jakości Branży Motoryzacyjnej

Cel: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Przedstawiciela Zarządzania, posiadającego kwalifikacje do kierowania systemem zarządzania...
więcej

System Jakości wg VDA 6.1

Cel: Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań VDA 6.1 opracowanych przez niemieckie Zrzeszenie Przemysłu Motoryzacyjnego wraz z interpretacją praktyczną tych...
więcej

Ocena Systemów Pomiarowych MSA

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami analizowania systemów pomiarowych zgodnie z wytycznymi podręcznika MSA. Program: Analiza systemu...
więcej

Core Tools - Kluczowe Narzędzia Branży Motoryzacyjnej

Cel: Celem szkolenia jest przedstawienie "core tools" - kluczowych systemów i technik traktowanych jako baza systemów zarządzania branży...
więcej

Motoryzacja i nie tylko

Statystyczne Sterowanie Procesem SPC

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką wykorzystania metod statystycznych do kontroli i sterowania jakością. Program: Wprowadzenie do metod...
więcej

Analiza przyczyn i skutków wad FMEA

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką pracy zespołowej i przeprowadzania analizy przyczyn i skutków wad FMEA...
więcej

Narzędzia i techniki jakościowe

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami pracy zespołowej oraz nowoczesnymi technikami wspomagającymi rozwiązywanie problemów i doskonalenie...
więcej

Rozwiązywanie problemów, 8D i działania korygujące w oparciu o narzędzia i techniki jakościowe

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia rozwiązywania problemów i metodologiami działań korygujących jak również narzędziami...
więcej

Produktywność i Lean Manufacturing

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką produktywności, eliminacji strat i odchudzania produkcji z wykorzystaniem narzędzi Lean...
więcej

Odpowiedzialność za wyrób

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami bezpieczeństwa wyrobu oraz z uregulowaniami prawnymi i praktyką odpowiedzialności...
więcej

Zadowolenie klienta i Profesjonalna Obsługa Klienta

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami percepcji klienta oraz problematyką zadania zadowolenia klienta. Program: Elementy działalności...
więcej

Oferta specjalna

Doskonalenie systemu IATF 16949 czyli system motoryzacyjny dla zaawansowanych

Cel: Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom możliwości dalszego doskonalenia istniejącego systemu IATF 16949 i osiągania większej skuteczności jego...
więcej

Doskonalenie Umiejętności Auditorskich czyli Warsztaty Auditowe

Dla auditorów ISO 9001 i IATF 16949 Cel: Celem szkolenia jest ugruntowanie i doskonalenie umiejętności przeprowadzania auditów procesów systemu zarządzania...
więcej

Jeżeli interesuje Państwa inny temat szkolenia, prosimy o kontakt.