PCPA - Process Control Plan Audit

Mimo, że formalna nazwa brzmi Audit Planu Kontroli Procesu to tak naprawdę chodzi tu głównie o klasyczny Audit Procesu Produkcyjnego. Kilka firm stworzyło znane check-listy PCPA, np. General Motors i Fiat. Zachowują one podobieństwa do klasycznych check-list Auditu Procesu takich jak lista zawarta w VDA 6.3.

Zakres takiego auditu typowo ukierunkowany jest na:

  • dokumentację technologiczną (analizy FMEA, plany kontroli, flow-charty, lay-outy, instrukcje itp.)
  • walidację i prace nastawcze dotyczące procesu
  • nadzór nad maszynami, oprzyrządowaniami i sprzętem pomiarowo-kontrolnym
  • nadzór nad stanowiskiem i środowiskiem pracy
  • nadzór nad pracownikiem i jego szkoleniem
  • nadzór nad planowaniem produkcji i jej realizacją
  • nadzór nad logistyką, przepływem i magazynowaniem materiałów
  • nadzór nad wyrobami niezgodnymi i działaniami korygującymi dotyczącymi niezgodności
  • itd. itd.

Podstawowe informacje na temat PCPA są przedmiotem szkolenia:

Auditor Procesu Produkcyjnego (wg VDA 6.3 i PCPA) (i auditor wyrobu wg VDA 6.5)

Cel: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do planowania i przeprowadzania auditów procesu produkcyjnego na bazie wytycznych VDA 6.3:2010 i PCPA (GM,...
więcej