DDW - Drill Deep & Wide

Dosłownie „Wierć Głęboko i Szeroko”. GMowski wynalazek ukierunkowany na eliminację nieskutecznych działań korygujących poreklamacyjnych. Źródeł takiej nieskuteczności GM upatruje w:

  • zbyt płytkiej analizie przyczyn (koncentracja na podstawowej bezpośredniej przyczynie, bez analizy jej źródeł)
  • zbyt mało kompleksowej analizie przyczyn (koncentracja wyłącznie na źródle wady wyrobu, bez analizy systemowych źródeł reklamacji klienta)
  • zbyt „wąskim” wdrożeniu działań (koncentracja wyłącznie na tym procesie/produkcie, którego dotyczyła reklamacja)

W DDW odpowiedzią na te problemy jest:

  • zastosowanie metodologii 5Why do głębokiego szukania przyczyn (5 poziomów przyczyn)
  • zastosowanie trójścieżkowego poszukiwania przyczyn by znaleźć systemowe źródła reklamacji klienta
  • poszerzanie analizy na podobne produkty i procesy jeżeli w nich także mogłyby wystąpić podobne problemy

Podstawowe informacje na temat DDW są przedmiotem szkolenia:

Doskonalenie systemu IATF 16949 czyli system motoryzacyjny dla zaawansowanych

Cel: Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom możliwości dalszego doskonalenia istniejącego systemu IATF 16949 i osiągania większej skuteczności jego...
więcej