CSR - Customer Specific Requirements

CSR to wymagania, które są dodatkowymi wymaganiami klientów motoryzacyjnych (OEM, Tier 1, Tier 2) w stosunku do IATF 16949. Podjęcie współpracy z konkretnymi klientami zwykle automatycznie oznacza konieczność zapoznania się z ich wymaganiami, ocenę obecnej ich realizacji i wdrożenie wymagań, które jak dotąd nie są realizowane. Ich realizacja powinna być potwierdzona w trakcie auditów wewnętrznych firmy tym bardziej, że wymagania te są przedmiotem auditów certyfikacyjnych.

CSR zazwyczaj mają formę:

  • Dokumentu typu CSR (customer specific requirements) – specyficzne wymagania klienta (uzupełniające w stosunku do IATF 16949)
  • Podręcznika jakości dla dostawców
  • Podręczników i manuali szczegółowych (własnych albo ogólnomotoryzacyjnych)
  • Norm i wytycznych
  • Wymaganych formularzy i druków

Dostęp do tych wymagań może oznaczać konieczność uzyskania dostępu do stron internetowych klienta, gdzie zamieszczone są takie dokumenty.