Walidacja wyrobu i procesu

Walidacja wyrobu jest takim rodzajem sprawdzenia projektu wyrobu, który ma nas upewnić czy produkt będzie w stanie spełnić wymagania związane z zamierzonym wykorzystaniem/zastosowaniem. Zazwyczaj obejmuje to wykonanie prototypu, pierwowzoru czy wzorca, który podlega potem badaniom pod kątem parametrów użytkowych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych.

Walidacja procesu jest takim rodzajem sprawdzenia projektu procesu, który ma nas upewnić:

  • czy proces będzie w stanie produkować wyroby zgodne
  • które czynniki mają wpływ
  • jak te czynniki "ustawić" lub opanować
  • czy te czynniki zapewniają jakość
  • czy te czynniki zapewniają powtarzalność

Walidacja procesu zazwyczaj jest realizowana w trakcie realizacji próbnych serii produkcyjnych i na podstawie produktów z tych serii.