Plan Kontroli

Wg definicji podanej w IATF 16949 jest to udokumentowany opis systemów i procesów wymaganych w kontroli wyrobu. W praktyce branży motoryzacyjnej jest to podstawowy dokument stosowany do zaplanowania kontroli związanych z wyrobem i procesem, które mają zapewnić jakość klientom i zabezpieczyć firmę przed reklamacjami.

Główne elementy planu kontroli to:

  • operacja/proces której kontrola dotyczy
  • kontrolowana charakterystyka wyrobu lub procesu
  • kryteria przyjęcia
  • plan badania: liczność próby i częstotliwość kontroli
  • przyrząd pomiarowy stosowany do kontroli
  • odwołanie do szczegółowej instrukcji kontrolnej (jeżeli jest potrzebna)
  • osoba kontrolująca (chyba, że jest to kontrola automatyczna)
  • plan reakcji czyli działania jakie należy przeprowadzić w przypadku gdy kryteria akceptacji są niespełnione