5Why

Metodologia poszukiwania i graficznego przedstawienia przyczyn danego zjawiska (np. wady, braki). Jej walorem jest głębokość analizy ze względu na to, że analiza prowadzona jest od przyczyn bezpośrednich pierwszego rzędu, poprzez ich źródła aż do przyczyn piątego rzędu, każdorazowo zadając pytanie „why”. W przeciwieństwie do rozgałęziającej się analizy „why-why”, analiza 5why ukierunkowana jest na jednościeżkowe drążenie problemu dla znalezienia możliwie najgłębszej lecz (jeśli to możliwe) pojedynczej przyczyny źródłowej, której eliminacja mogłaby pozwolić na skuteczne i definitywne zamknięcie problemu.

5Why jako narzędzie analizy przyczyn jest często wykorzystywane jako cenne narzędzie wspierające takie metodologie jak DDW, QRQC i 8D.

Podstawowe informacje na temat 5Why są przedmiotem szkolenia:

Rozwiązywanie problemów, 8D i działania korygujące w oparciu o narzędzia i techniki jakościowe

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia rozwiązywania problemów i metodologiami działań korygujących jak również narzędziami...
więcej