8D (G8D)

8D to powszechnie stosowana w motoryzacji ośmiokrokowa (w niektórych wersjach dziewięciokrokowa) metodologia działań korygujących (mających na celu eliminację przyczyn niezgodności w celu zapobiegania ich ponownemu pojawieniu się). Jej realizacja zwykle jest rejestrowana w formularzach papierowych lub elektronicznych.

Metodologia zwykle obejmuje kroki (przykład wg VDA):

0. Uświadomienie problemu
1. Powołanie zespołu
2. Opisanie problemu
3. Wprowadzenie doraźnych działań
4. Określenie i sprawdzenie przyczyny głównej
5. Określenie i przetestowanie działania korygującego (dla eliminacji przyczyn)
6. Wdrożenie działania korygującego i sprawdzenie skuteczności
7. Określenie działań zapobiegających nawrotom przyczyn i problemu
8. Gratulacje dla zespołu

Ta dość drobiazgowa metodologia ma zapewnić, że problem zostanie rozważony rzetelnie i że uzasadnione jest przekonanie osób zajmujących się problemem o tym, że sprawa jest zamknięta i wyeliminowana (zabezpieczona) na przyszłość.

Podstawowe informacje na temat 8D są przedmiotem szkolenia:

Rozwiązywanie problemów, 8D i działania korygujące w oparciu o narzędzia i techniki jakościowe

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia rozwiązywania problemów i metodologiami działań korygujących jak również narzędziami...
więcej