LPA - Layered Process Audit

LPA to Audit Warstwowy Procesu. Jest to trójpoziomowy system auditów wewnętrznych procesu produkcyjnego (auditów stanowiskowych) realizowanych przez szerokie spektrum personelu z różnych szczebli zarządzania.

Jest to systematycznie działający system ocen procesu, który weryfikuje prawidłowość metod roboczych, nastaw, fachowość operatorów, działanie urządzeń „error proofing” i inne czynniki pod kątem tego czy są tam gdzie mają być by stale zapewniać wyroby wolne od usterek.

Charakteryzuje go wysoka częstotliwość (zwłaszcza na pierwszym poziomie) i zaangażowanie najwyższego kierownictwa (na trzecim poziomie).

Realizacja auditów warstwowych może pozwolić na uwolnienie produkcji od prostych usterek postępowania pracowników, braków w wyposażeniu i szybkie wychwycenie nieaktualności lub „nieżyciowości” dokumentacji produkcyjnej.

Efektem LPA jest zazwyczaj zwiększenie nadzoru nad produkcją.

LPA jest elementem specjalnych wymagań GMa i Chryslera.

Podstawowe informacje na temat LPA są przedmiotem szkolenia:

Doskonalenie systemu IATF 16949 czyli system motoryzacyjny dla zaawansowanych

Cel: Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom możliwości dalszego doskonalenia istniejącego systemu IATF 16949 i osiągania większej skuteczności jego...
więcej