Mistake/Error Proofing i Poka-Yoke

Poka-Yoke to przede wszystkim filozofia, technika i narzędzia unikania/wykrywania prostych ludzkich błędów w pracy.

Filozofia Error Proofing (zapobiegania błędom) ma nieco szerszy charakter uwzględniając również unikanie/wykrywanie błędów maszynowych (niezależnych od operatora/nastawiacza procesu).

Są to rozwiązania ukierunkowane na:

  • wykrywanie błędów operatorskich i ich sygnalizowanie
  • zapobieganie błędom operatorskim przez uniemożliwienie innego niż prawidłowe wykonania operacji
  • wykrywanie wad, ich sygnalizowanie, ewentualnie także blokowanie niezgodnych produktów
  • zapobieganie wadom przez wykrywanie problemów bądź zablokowanie niepożądanych możliwości/opcji.
  • upraszczanie, klarowanie przebiegów produkcyjnych i logistycznych oraz takie rozplanowanie stanowisk pracy żeby zapobiegać pomyłkom, błędom, nieporozumieniom i przeoczeniom.

Rozwiązania te zazwyczaj mają formę przyrządów pomiarowych wbudowanych w maszynę lub w przebieg logistyczny procesu lub są elementem narzędzi obróbczych.

Podstawowe informacje na temat Poka-Yoke są przedmiotem szkolenia:

Produktywność i Lean Manufacturing

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką produktywności, eliminacji strat i odchudzania produkcji z wykorzystaniem narzędzi Lean...
więcej