Plan Jakości

Plan jakości (wg ISO 9000) – dokument specyfikujący, które

  • procedury (metodologie) i związane z nimi
  • zasoby należy zastosować (w tym także budżety),
  • kto (odpowiedzialność) i
  • kiedy ma je realizować (terminarz lub kolejność)

w odniesieniu do określonego

  • przedsięwzięcia (projektu),
  • wyrobu (w tym także usługi),
  • procesu lub
  • umowy (kontraktu).

W większości przypadków plany jakości tworzone są na potrzeby konkretnego produktu lub grupy produktów (co często też określane jest jako „projekt”) co związane jest z przygotowaniem realizacji oferty lub umowy zawartej z klientem.

Podstawowe informacje na temat Planowania Jakości są przedmiotem szkolenia:

Planowanie jakości i plan kontroli wg podręcznika APQP, VDA 4 (i wg wymagań klientów) z elementami Zarządzania Projektami

Cel: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami planowania jakości i tworzenia planów jakości. Program: Główne założenia planowania...
więcej