Konsulting i Audity

Doradztwo i konsulting

Firma PETERSEN CONSULTING poleca swoje usługi w zakresie:

 • Projektowania,
 • Budowania,
 • Wdrażania,
 • Auditowania,
 • Przygotowania certyfikacji,
 • Doskonalenia,
 • Optymalizacji,
 • Odchudzania.

w zakresie systemów zarządzania, zarówno w zakresie wycinkowym dotyczącym wybranych działań i procesów, jak i w zakresie całościowym.

Wdrożenie obejmuje zazwyczaj etapy:

 • Ocena stanu obecnego,
 • Szkolenia,
 • Dokumentowanie systemu zarządzania,
 • Wdrażanie i realizacja,
 • Audity,
 • Przygotowanie do certyfikacji.

Firma realizuje też pomoc w zakresie wdrażania narzędzi i technik jakościowych, takich jak FMEA, plany kontroli, 7 narzędzi jakości, SPC, 8D itp.

W przypadku zainteresowania takim wsparciem - zapraszam do kontaktu. Formularz kontaktowy

Audity

Firma realizuje na zlecenie klientów audity wewnętrzne lub weryfikacyjne (dla oceny jakości wewnętrznego auditowania). Audity te uwzględniają specyfikę procesów firmy i są wykonywane poprzez sprawdzenie funkcjonowania poszczególnych procesów firmy, włączając w to także wymagania normy.

Audity takie mogą być „świeżym spojrzeniem” na system zarządzania firmy i odsłonić przed kierownictwem możliwości dalszego doskonalenia.

Audity mogą być realizowane z udziałem auditorów wewnętrznych firmy i pełnić dla nich rolę instruktażu oraz warsztatów doskonalących.

W przypadku zainteresowania realizacją auditów - zapraszam do kontaktu. Formularz kontaktowy