Auditor systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001)

Cel:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do planowania i przeprowadzania auditu Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwie.

Program:

 • System Zarządzania Środowiskowego - potrzeba i skutki wprowadzenia.
 • Wymagania normy ISO 14001.
 • Prawo krajowe i międzynarodowe w zastosowaniu środowiskowym
 • Audit - planowanie, przeprowadzanie, konsekwencje.
 • Warsztaty:
  • Analiza zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z ISO 14001
  • Planowanie badań auditowych
  • Lista pytań auditowych
  • Badania auditowe
  • Spotkanie Zamykające
 • Egzamin

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 2-4 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy i specjaliści przewidziani do wykonywania auditów środowiskowych.