System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

Program:

  • Główne zagrożenia ekologiczne
  • Systemy zarządzania środowiskowego
  • Wymagania normy ISO 14001 i ich interpretacja
  • Wytyczne normy ISO 14004 (przykłady)
  • Ćwiczenia interpretacyjne – ocena przypadków
  • Polskie prawo środowiskowe
  • Integracja systemów

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści i niższy szczebel zarządzania.