System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001.

Program:

  • Wprowadzenie w problematykę BHP
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną
  • Wymagania normy ISO 45001 i ich interpretacja
  • Ćwiczenia interpretacyjne – ocena przypadków
  • Zasady dokumentowania i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Integracja systemów

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści i niższy szczebel zarządzania