Auditor systemu jakości (ISO 9001)

Cel:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do planowania i prowadzenia auditów systemów jakości zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001.

Program:

  • Wymagania normy ISO 9001
  • Podejście procesowe – zarządzanie procesami
  • Audit – przygotowanie, przeprowadzanie i następstwa
  • Wytyczne auditowe wg ISO 19011
  • Formułowanie niezgodności
  • Procesowy audit systemu
  • Ćwiczenia
  • Egzamin

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 2-4 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy i specjaliści przewidziani do wykonywania auditów jakości.