System jakości wg ISO 9001

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami normy ISO 9001 oraz zasadami podejścia procesowego i zarządzania procesami.

Program:

  • Normy ISO serii 9000
  • Wymagania ISO 9001
  • Interpretacja wymagań normy
  • Podejście procesowe
  • Identyfikacja procesów i zarządzanie procesami

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-3 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści i niższy szczebel zarządzania.