System jakości wg ISO 9001 (dla Najwyższego Kierownictwa)

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rolą i obowiązkami kierownictwa w zarządzaniu systemem jakości zgodnym z wymaganiami ISO 9001 zbudowanym w oparciu o podejście procesowe.

Program:

  • Rola kierownictwa w systemie jakości
  • Normy ISO serii 9000
  • Przegląd wymagań normy ISO 9001
  • Wymagania związane z odpowiedzialnością kierownictwa
  • Cele firmy i ich kaskadowanie, zarządzanie celami, BSC
  • Podejście procesowe i mierzenie procesów systemu jakości (wskaźniki)
  • Przegląd zarządzania – przygotowanie i realizacja

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-3 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Dyrektorzy, kierownicy.