Analiza przyczyn i skutków wad FMEA

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką pracy zespołowej i przeprowadzania analizy przyczyn i skutków wad FMEA w przedsiębiorstwie.

Program:

  • Praca zespołowa

  • Techniki wspomagające pracę zespołową

  • Istota i zasady FMEA

  • Omówienie metodyki FMEA

  • FMEA w ujęciu Wielkiej Trójki

  • Formularze FMEA

  • Ćwiczenia

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści.