Odpowiedzialność za wyrób

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami bezpieczeństwa wyrobu oraz z uregulowaniami prawnymi i praktyką odpowiedzialności za wyrób.

Program:

  • Zasady dopuszczania wyrobów do rynku
  • Znak zgodności z dyrektywą - Znak CE
  • Homologacja wyrobów
  • Wymagania w zakresie odpowiedzialności producenta za wyrób w UE
  • Wymagania w zakresie odpowiedzialności producenta za wyrób w Polsce
  • Praktyka odpowiedzialności za produkt
  • Zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktów, obowiązki producentów w zakresie bezpieczeństwa produktów oraz zasady sprawowania nadzoru państwowego nad rynkiem
  • Wymagania systemów jakości w zakresie odpowiedzialności za wyrób w standardach QS-9000, ISO/TS 16949, IATF 16949 i VDA 6.1 oraz sposoby ich spełnienia

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1 dzień.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści i niższy szczebel zarządzania.