Produktywność i Lean Manufacturing

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką produktywności, eliminacji strat i odchudzania produkcji z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing.

Program:

  • Straty (rodzaje strat)
  • Mapowanie strumienia wartości
  • 5S
  • Poka-Yoke
  • TPM (Total Productive Maintenance)
  • SMED (Single-Digit Minute Exchange of Die)
  • Liniowość produkcji, produkcja synchroniczna
  • Just-in-time

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1 dzień.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści i niższy szczebel zarządzania.