Rozwiązywanie problemów, 8D i działania korygujące w oparciu o narzędzia i techniki jakościowe

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia rozwiązywania problemów i metodologiami działań korygujących jak również narzędziami wspierającymi procesy poprawy.

Program:

  • Algorytmy rozwiązywania problemów
    • 8D
    • Inne metodologie
  • Narzędzia wspierające rozwiązywanie problemów
  • Techniki poszukiwania pomysłów
  • Techniki podejmowania decyzji
  • Techniki analityczne i wspomagające (7 narzędzi jakości, 7 nowych narzędzi jakości)

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści i niższy szczebel zarządzania.