Statystyczne Sterowanie Procesem SPC

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką wykorzystania metod statystycznych do kontroli i sterowania jakością.

Program:

 • Wprowadzenie do metod statystycznych
 • Podstawowe metody analizy danych i procesów
 • Rozkłady prawdopodobieństwa (podstawy rozkładu normalnego)
 • Wskaźniki zdolności procesów i maszyn (Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk)
 • Statystyczne sterowanie procesami - karty sterujące
  • Rodzaje kart (karty liczbowe i alternatywne)
  • Projektowanie granic karty kontrolnej
  • Prowadzenie kart
  • Doskonalenie

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści i niższy szczebel zarządzania.