Auditor IATF 16949

Cel:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do planowania i przeprowadzania auditów systemów jakości zgodnych z wymaganiami IATF 16949, stosowanych w branży motoryzacyjnej.

Program:

 • Omówienie wymagań IATF 16949 wraz z interpretacją pod kątem auditowania
 • Podejście procesowe branży motoryzacyjnej wg wytycznych IATF
 • Audit - planowanie, przeprowadzanie, konsekwencje.
 • Wytyczne auditowe wg ISO 19011
 • Wytyczne prowadzenia auditu wg QSA, VDA 6.1/6.3 i wytycznych IATF
 • Ćwiczenia auditowe
  • Analiza przypadków auditowych
  • Formułowanie niezgodności
 • Egzamin

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 3-4 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy i specjaliści przewidziani do wykonywania auditów jakości w branży motoryzacyjnej.