Ocena Systemów Pomiarowych MSA

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami analizowania systemów pomiarowych zgodnie z wytycznymi podręcznika MSA.

Program:

 • Analiza systemu pomiarowego (cecha mierzalna)
  • Metoda R&R (długa i krótka) analizy powtarzalności i odtwarzalności
  • Charakterystyki obciążenia: istotność, liniowość
 • Analiza sprawdzianu (cecha alternatywna)
  • Metoda (długa i krótka) oceny systemu badającego cechy atrybutywne. Krzywa charak­te­ry­stycz­na przyrządu
 • Ćwiczenia
  • Sformułowanie problemu, Omówienie zasad dotyczących analizy, Omówienie trybu prac, Przydział zadań,

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 2-3 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Specjaliści związani z zagadnieniami oceny systemów pomiarowych.