Pełnomocnik Systemu Jakości Branży Motoryzacyjnej

Cel:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Przedstawiciela Zarządzania, posiadającego kwalifikacje do kierowania systemem zarządzania jakością.

Program:

  • Specyfika systemów jakości branży motoryzacyjnej
  • Cele, zadania, wskaźniki, mierniki w systemie jakości
  • Rola kierownictwa w systemie jakości
  • Rola Pełnomocnika w systemie jakości
  • Kierowanie przeglądem zarządzania
  • Zarządzanie auditami i auditorami
  • Zarządzanie działaniami korygującymi
  • Zarządzanie dokumentami
  • Zarządzanie zapisami
  • Kierowanie szkoleniami z zakresu jakości

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Osoby przewidziane do kierowania systemem zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowanych w zakresie wymagań IATF 16949 i zasad wykonywania auditów. Szkolenie traktowane jest jako uzupełnienie wiedzy Pełnomocnika ds. Systemu Jakości.