Planowanie jakości i plan kontroli wg podręcznika APQP, VDA 4 (i wg wymagań klientów) z elementami Zarządzania Projektami

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami planowania jakości i tworzenia planów jakości.

Program:

  • Główne założenia planowania jakości
  • Planowanie jakości, a zarządzanie projektami
  • Struktura podręcznika APQP
  • Zawartość podręcznika APQP
  • Wymagania klientów (np. Ford, GM) odnośnie planowania jakości i jego dokumentowania
  • Praktyczne przykłady planów jakości z renomowanych przedsiębiorstw
  • Ćwiczenia z zakresu tworzenia planu jakości
  • Plany kontroli

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści.