System Jakości wg VDA 6.1

Cel:

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań VDA 6.1 opracowanych przez niemieckie Zrzeszenie Przemysłu Motoryzacyjnego wraz z interpretacją praktyczną tych wymagań.

Program:

  • Wprowadzenie do systemów jakości branży motoryzacyjnej
  • Manuale i dokumenty VDA – przegląd
  • Audit, ocena i certyfikacja wg VDA 6.1
  • Wymagania VDA 6.1 – omówienie pytań i wymagań
  • Powiązania pomiędzy VDA 6.1 i ISO 9001
  • Ćwiczenia

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 2-3 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści.