Zatwierdzanie części wg PPAP i PPF (VDA2)

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami zatwierdzania części i materiałów przez klienta na bazie podręczników PPAP i PPF-VDA2.

Program:

  • Struktura podręczników
  • Dokumentacja, która jest podstawą zatwierdzenia i wymagania wobec niej
    • Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna
    • Zapisy z badań związanych z próbną serią produkcyjną
  • Sytuacje wymagające przedłożenia dokumentacji, powiadomienia klienta
  • Poziomy zatwierdzenia
  • Przykłady dokumentów i formularzy

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści.