Doskonalenie systemu IATF 16949 czyli system motoryzacyjny dla zaawansowanych

Cel:

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom możliwości dalszego doskonalenia istniejącego systemu IATF 16949 i osiągania większej skuteczności jego funkcjonowania.

Program:

 • Cele i zarządzanie celami. Planowanie osiągania celów. Zarządzanie poprzez Cele.
 • Zarządzanie procesowe oraz QOS (Quality Operating System - System Operowania Jakością)
 • Cele i wskaźniki – mierzenie procesów systemu jakości.
 • Benchmarking – porównanie z innymi firmami i działalnościami
 • Przeglądy systemu Jakości jako metoda oceny i wyciągania wniosków odnośnie zarządzania
 • Instrukcje stanowiskowe w branży motoryzacyjnej
 • Walidacja procesu i sterowanie procesem
 • Audit Warstwowy (Layered Audit) jako metoda zarządzania produkcją
 • Usprawnianie zarządzania reklamacjami i działaniami korygującymi
  • 8D
  • Narzędzia poszukiwania przyczyn (Ishikawa, why-why, 5why, FTA)
  • QRQC ( Quick Response Quality Control - Szybka Odpowiedź Zarządzania Jakością)
  • DDW (Drill Deep & Wide - Wierć Głębiej i Szerzej)
 • Continuous Imrovement (Ciągłe Doskonalenie) i jego wdrażanie
 • Zarządzanie kwalifikacjami personelu i problemy nieefektywności szkoleń
 • Teamwork (Praca Zespołowa)

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści.