Doskonalenie Umiejętności Auditorskich czyli Warsztaty Auditowe

Dla auditorów ISO 9001 i IATF 16949

Cel:

Celem szkolenia jest ugruntowanie i doskonalenie umiejętności przeprowadzania auditów procesów systemu zarządzania jakością w systemach zgodnych z wymaganiami ISO 9001 i IATF 16949.

Program:

 • Przegląd dokumentacji
 • Ćwiczenia warsztatowe – analiza dokumentacji
 • Plan auditu, Check-lista
 • Ćwiczenia warsztatowe – tworzenie planu auditu
 • Niezgodności auditowe
 • Ćwiczenia warsztatowe – formułowanie niezgodności (z normą i z procedurą)
 • Kwalifikowanie znalezisk auditowych
 • Ćwiczenia warsztatowe – kwalifikowanie niezgodności, spostrzeżeń i potencjałów
 • Prowadzenie badań auditowych
 • Ćwiczenia warsztatowe – spotkania z auditowanymi
 • Działania poauditowe
 • Ćwiczenia warsztatowe – "pilotowanie" działań korygujących

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1–2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Auditorzy systemu jakości.

 

Dla auditorów ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 i PN-N/OHSAS 18001

Cel:

Celem szkolenia jest ugruntowanie i doskonalenie umiejętności przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 i IATF 16949, systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001 i OHSAS 18001.

Program:

 • Przegląd tematyki auditowej
 • Zasady formułowania niezgodności i stwierdzeń auditowych
 • Planowanie i przygotowanie auditu
 • Realizowanie spotkań auditowych (otwierających i zamykających)
 • Przegląd wymagań normy ISO 9001 i IATF 16949
 • Ćwiczenie – ocena przypadków pod kątem zgodności z wymaganiami normy
 • Ćwiczenie – formułowanie i kwalifikowanie niezgodności (z wymaganiami procedury, z wymaganiami normy)
 • Ćwiczenie – "pilotowanie" działań korygujących
 • Przegląd wymagań normy ISO 14001
 • Ćwiczenie – ocena przypadków pod kątem zgodności z wymaganiami normy ISO 14001
 • Ćwiczenie – kwalifikowanie niezgodności
 • Ćwiczenie – przegląd dokumentacji
 • Ćwiczenie – ocena zgodności działania firmy z wymaganiami normy w wybranych obszarach
 • Przegląd wymagań normy PN-N 18001 lub OHSAS 18001
 • Ćwiczenie – formułowanie i kwalifikowanie niezgodności (z wymaganiami normy i aktów prawnych)
 • Ćwiczenie – scenki auditowe (określenie, sformułowanie niezgodności i zgłoszenie niezgodności auditowanemu)

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 2 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Auditorzy systemów zarządzania jakoścą, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.