Auditor zintegrowanych systemów zarządzania

Cel:

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditów zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy spełniających wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Program:

 • Wprowadzenie w auditowanie systemów zarządzania
 • Przegląd wymagań systemów zarządzania jakością, środowiskowego i bhp wg:
  • normy ISO 9001
  • normy ISO 14001
  • normy ISO 45001
 • Wymagania dotyczące auditów w systemach zarządzania jakością, środowiskowego i bhp
 • Audit – przygotowanie, przeprowadzanie, konsekwencje
 • Wytyczne dotyczące auditu wg ISO 19011
 • Ćwiczenia
  • Planowanie badań
  • Analizowanie dokumentacji
  • Prowadzenie rozmów
  • Formułowanie niezgodności
 • Egzamin

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 2-5 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy i specjaliści przewidziani do wykonywania auditów jakości, środowiska i bhp.