Zintegrowany system zarządzania

Cel:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do projektowania, dokumentowania i wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy spełniającego wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Program:

 • Wprowadzenie w systemy zarządzania
 • Przegląd wymagań oraz możliwości w zakresie integrowania systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy na podstawie:
  • normy ISO 9001 jako bazy do integracji systemów zarządzania,
  • normy ISO 14001,
  • normy ISO 45001,
 • Podejście procesowe w zintegrowanym systemie zarządzania, procesy wspólne i specyficzne, ukierunkowanie na spełnienie wymagań klientów, wymagań przepisów oraz na ciągłe doskonalenie
 • Podstawy prawne dotyczące jakości, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zasady dokumentowania, integrowania dokumentacji i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1-3 dni.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści i niższy szczebel zarządzania.