Wymagania Nowej Wersji Normy ISO 14001:2015

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w wymaganiach normy ISO 14001 wersja 2015.

Program:

 • Nowelizacja standardu ISO 14001
 • Myślenie oparte na ryzyku
 • Zasady przejścia dla norm w certyfikacji
 • Przegląd wymagań ISO 14001
  • Kontekst organizacji
  • Przywództwo
  • Planowanie
  • Wsparcie
  • Działania operacyjne
  • Ocena wyników
  • Doskonalenie

Czas trwania:

Proponowany czas trwania 1 dzień.

Uczestnicy szkolenia:

Kierownicy, specjaliści i niższy szczebel zarządzania.